Nowy nabór wniosków PROW 2007-2013

Napisany przez administrator dnia 03/03/2009 w Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła tegoroczny wstępny harmonogram ogłaszania terminów nowych naborów wniosków na działania pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Kierownictwo Agencji przewiduje, że w tym roku jako pierwszy zostanie ogłoszony termin przyjmowania wniosków na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”  co ma nastąpić 24 marca br.  Następnie 14 kwietnia będzie ogłoszona data  naboru wniosków na wsparcie z działania ”Modernizacja gospodarstw rolnych”. Z kolei 5 maja będzie wiadomo od kiedy ARiMR zacznie przyjmować wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.  Przedsiębiorcy  zajmujący się przetwórstwem żywności powinni poznać termin przyjmowania wniosków na wsparcie ich branży z działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolniczej i leśnej” 26 maja 2009 r.

W najbliższych dniach Agencja poinformuje też o terminie ogłoszenia naboru wniosków na nowouruchamiane działanie  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”.  Nabór wniosków na to działanie jest wstępnie przewidziany na przełom I i II kwartału br.

W najbliższym czasie ARiMR ogłosi kiedy podane zostaną do publicznej wiadomości terminy przyjmowania wniosków na pozostałe działania z PROW 2007 – 2013: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych”.

ARiMR postanowiła podać wyprzedzająco przewidywane terminy  ogłoszenia naborów wniosków na uzyskanie pomocy finansowej z PROW 2007-13, by chętni na skorzystanie z dotacji Unijnych  mieli więcej czasu na dobre przygotowanie i wypełnienie składanych wniosków o wsparcie.

Biuro Prasowe ARiMR

Mamy 98 producentów i 3000 ha

Logowanie

Login:

 

Hasło:

 

Zapamiętaj mnie

 
 
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja
 

Newsletter

Imie:

 

E-mail: