Harmonogram działań PROW 2007 – 2013

Napisany przez dnia 11/03/2009 w Aktualności

Harmonogram uruchamiania w 2009 roku działań PROW 2007 – 2013

Prezes ARiMR dr Dariusz Wojtasik przedstawił 10 marca br. na konferencji prasowej terminarz uruchamiania w tym roku działań pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, uzgodniony z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Jak zaznaczył Prezes Agencji, od ogłoszonego harmonogramu będą możliwe niewielkie odstępstwa. Przedstawione kalendarium obejmuje uruchomienie wszystkich działań pomocowych wdrażanych bezpośrednio przez ARiMR, poza „Rentami strukturalnymi” na które, nadal trwa poszukiwanie środków finansowych.

Z ogłoszonego harmonogramu wynika, że wszystkie tegoroczne nabory wniosków zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu. Na większość działań nabory wniosków będą przeprowadzane według dotychczas obowiązujących zasad. Natomiast nowością w tegorocznych naborach wniosków jest to, że dla dwóch działań inwestycyjnych: „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kolejność rozpatrywania złożonych wniosków będzie ustalona w drodze losowania. Wszystkie wnioski uszeregowane według wylosowanej kolejności przejdą procedury weryfikacji i oceny wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących udzielania wsparcia z PROW 2007 - 2013. 

Poniżej przedstawiamy terminy uruchamiania w 2009 roku poszczególnych działań z PROW 2007 – 2013

 

 

 

Nr działania  

Nazwa działania

Miejsce składania wniosku Planowana data ogłoszenia naboru  

Planowany
termin rozpoczęcia naboru

Planowany
 termin zakończenia naboru
Planowana data ogłoszenia następnego naboru w przypadku niewyczerpania puli finansowej w województwach
211, 212

 

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

 

 

BP

termin określony w przepisach wykonawczych 16.03.2009 15 05.2009

maksymalnie do 09.06.2009 (od 16.05 za każdy dzień  minus 1% płatności)

 

nie dotyczy

 

214

 

Program rolnośrodowiskowy

 

BP

termin określony w przepisach wykonawczych  

16.03.2009

15 05.2009

maksymalnie do 09.06.2009 (od 16.05 za każdy dzień  minus 1% płatności)

 

nie dotyczy

 

-

 

Pomoc techniczna

 

Centrala

 

10.03.2009

 

11.03.2009

nabór ciągły, do wyczerpania

puli środków dostępnych w PROW 2007 - 2013

 

nie dotyczy

 

 

112

 

 

Ułatwianie startu młodym rolnikom

 

 

OR

 

 

10.03.2009

 

 

25.03.2009

nabór ciągły, maksymalnie do 31 grudnia lub do momentu osiagnięcia120%

puli środków dostępnych w danym roku

 

nie dotyczy

 

123

 

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

 

OR

 

31.03.2009

 

15.04.2009

nabór ciągły, do wyczerpania

puli środków dostępnych w danym roku

 

nie dotyczy

 

311

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

OR

 

31.03.2009

 

15.04.2009

nabór ciągły, do wyczerpania

puli środków dostępnych w danym roku

 

nie dotyczy

 

 

114

 

 

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

 

 

BP

 

 

31.03.2009

 

 

15.04.2009

nabór ciągły, maksymalnie do 31 grudnia lub do momentu osiagnięcia120%

puli środków dostępnych w danym roku

 

 

nie dotyczy

 

132

 

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

 

OR

 

31.03.2009

 

15.04.2009

nabór ciągły, do momentu osiagnięcia110%

puli środków dostępnych w PROW 2007-2013

 

nie dotyczy

 

121

 

Modernizacja gospodarstw rolnych

 

OR/poczta

 

31.03.2009

 

21.04.2009

 

28.04.2009

po upływie 30-40 dni  od daty zakończenia poprzedniego naboru
312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw OR/poczta 31.03.2009 05.05.2009 Nabór przez 10 dni kalendarzowych po upływie 30-40 dni  od daty zakończenia poprzedniego naboru
221, 223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne BP termin określony w przepisach wykonawczych 01.06.2009

(nabór pierwszoroczny)

31.07.2009 nie dotyczy
226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych  

OR

 

30.06.2009

 

15.07.2009

nabór ciągły, do wyczerpania

puli środków dostępnych w danym roku

 

nie dotyczy

 

 

Mamy 98 producentów i 3000 ha

Logowanie

Login:

 

Hasło:

 

Zapamiętaj mnie

 
 
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja
 

Newsletter

Imie:

 

E-mail: